Servicii

construction-industryPHOENIX CONSTRUCŢII desfăşoară mai multe genuri de lucrări, printre care:
1. Lucrări de urbanizare: lucrarile de intervenţie cuprind realizarea reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă, străzi de legătură, platforme (betonate, asfaltate, pavate), parcări şi spaţii verzi;
2. Infrastructuri pentru construcţii civile , industrial si agricole : realizări de fundaţii din beton monolit sau prefabricat de dimensiuni variabile în funcţie de complexitatea lucrărilor, terasamente de diferite tipuri, realizate cu echipe specializate în domeniu;
3. Suprastructuri construcţii de orice tip: prin colaborare cu societăţi specializate în construcţii prefabricate din beton armat sau construcţii metalice; pentru realizarea structurilor monolite societatea este dotată cu sisteme de cofraje/ sprjiniri DOKA;
4. Lucrări de demolare totale sau parţiale: societatea a acumulat experienţă prin intermediul lucrărilor care implică un grad mare de dificultate, atât prin complexitatea acestora, cât şi prin garanţia oferită clienţilor în urma executării lucrărilor. Dificultăţile cele mai mari se întâlnesc în cazul demolărilor parţiale, în timpul operaţiunii fiind necesară păstrarea intactă a structurii primare şi modificarea structurii secundare. Pentru intervenţiile de acest gen sunt necesare echipamente şi utilaje performante.
5. Lucrări de drumuri : societatea este bine specializată în acest domeniu fiind un obiectiv în viitor doar că, la început, societatea a trebuit să se adapteze cerinţelor pieţei în alte sectoare.
6. Lucrări de consolidări: în general, societatea este specializată din punct de vedere tehnic, pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a fundaţiilor, curăţirea / eliminarea problemelor provenite din umiditate, îmbunătăţirea terenului de fundare, reabilitarea canalizărilor.

 

PHOENIX ENGINEERING ofera servicii de proiectare si consultanta in constructii, dintre care aminitim:
1. proiectare structuri clădiri civile;
2. proiectare clădiri construcţii industriale;
3. proiectare hale de producţie;
4. proiectare spaţii comerciale şi clădiri de birouri;
5. proiectare structuri construcţii speciale (silozuri, rezervoare de apă, clădiri industriale speciale);
6. consultanţă în domeniul construcţiilor: tehnică, tehnologică, organizatorică, managerială, expertize, evaluări, dirigenţie de şantier, etc.;
7. project management: gestionarea eficientă a unor procese investiţionale în domeniul construcţiilor, cu urmărirea încadrării în timp, costuri şi resursele limitate.
Pentru mai multe detalii despre acitivitatea, specificul si proiectele PHOENIX ENGINEERING va rugam sa accesati site-ul companiei.

Certificari

iqnet       SRAC9001         SRAC14001         18001  program